OCHRONA DANYCH I WARUNKI UŻYTKOWANIA

 1. Ograniczenie odpowiedzialności
Treści tej strony internetowej zostały przygotowane z możliwie największą starannością. Operator strony nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych tu treści. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Teksty z podanym nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, nie zawsze jest to opinia operatora strony. Przez samo korzystanie ze strony internetowej operatora nie dochodzi do skutku żaden stosunek prawny między użytkownikiem i operatorem.  
 
2. Linki zewnętrzne
Ta strona zawiera odnośniki (linki) do stron osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Odpowiedzialność za te strony ponoszą wyłącznie ich twórcy. Operator serwisu podczas pierwszych odwiedzin na stronach, do których kierują linki zewnętrzne, sprawdził, czy zamieszczone na nich obce treści nie naruszają obowiązującego prawa. W danym momencie nie stwierdził widocznych oznak naruszenia prawa. Operator serwisu nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą postać odnośnych stron ani zamieszczone na nich treści. Umieszczenie w niniejszym serwisie linków zewnętrznych nie oznacza, że operator strony rości sobie prawo własności do treści  dostępnych poprzez te linki. Ciągła kontrola linków zewnętrznych bez konkretnych informacji o naruszeniach prawa jest dla operatora niemożliwa. Jednakże w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne są bezzwłocznie usuwane.
 
3. Prawa autorskie i pokrewne
Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu o ochronie praw autorskich i pokrewnych. Każde wykorzystanie tych treści, które nie zostało dopuszczone przez wyżej wymienione prawo, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody operatora lub danego posiadacza takich praw. Dotyczy to w szczególności powielania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania względnie odtwarzania treści w bazach danych lub w innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są przy tym odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub publikowanie poszczególnych elementów lub kompletnych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest jedynie sporządzanie kopii i pobieranie treści do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Przedstawienie tej strony w obcych kadrach (frames) jest możliwa tylko za pisemną zgodą. 

4. Ochrona danychNiniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, programu analitycznego firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics posługuje się tzw. cookies, tj. plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwo. Utworzone przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Państwo ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez Państwo ze strony internetowej, aby zestawiać raporty na temat aktywności strony internetowej dla administratorów strony internetowej i aby świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Google przekaże także ewentualnie te informacje osobom trzecim, o ile jest to określone ustawą lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo nie dopuścić do instalacji plików cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim wypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na opracowanie zebranych na Państwa temat danych przez Google w opisany powyżej sposób i w wyżej wymienionym celu. Operator serwisu zwraca wyraźnie uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. pocztą elektroniczną) nie jest bezpieczna i nie może być całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Wykorzystywanie do celów reklamowych danych kontaktowych zamieszczonych na stronie z informacjami prawnymi jest zdecydowanie niemile widziane, chyba że operator serwisu udzielił na piśmie swej zgody lub też stosunki biznesowe ze stroną kontaktującą się zostały już wcześniej nawiązane. Operator serwisu oraz wszystkie osoby wymienione w tej witrynie wyrażają niniejszym sprzeciw wobec jakichkolwiek prób komercyjnego wykorzystania i publikowania ich danych.  5. Szczególne warunki użyłkowaniaJeżeli odrębne warunki dla poszczególnych użytkowań tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustaleń zawartych w punktach od 1. do 4., to w odpowiednim miejscu będzie to wyraźnie zaznaczone .W takim przypadku dla każdego pojedynczego wykorzystania obowiązują odrębne warunki użytkowania strony internetowej.   Źródło: Wyłączenie odpowiedzialności zaprezentowane przez Juraforum.de & Experten-Branchenbuch.de

  

CLAGE Polska Spółka z o.o.
Ul. Wichrowa 4
60-449 Poznań

Tel. (61) 84 99 408
Fax (61) 84 99 409
e-mail: info@clage.pl